OBS! Förlängd leveranstid för beställningar gjorda under V28-V31

Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Produkt beskrivning Brickor

I produktionen används varken vatten eller lösningsmedel. Man försöker alltid att förbättra produktionen så att man minimerar energiförbrukning, transporter samt materialanvändning.

Beståndsdelarna i produkterna är Björkfaner eller MDF, lim och lack, samt oftast dekor och papper eller tyg.

Det trä som används till faner och MDF kommer ifrån antingen FSC- eller PEFC-certifierade leverantörer (se Nedan). Detta innebär att trämaterialet kommer från skogar som brukas långsiktigt och ansvarsfullt.

Lim, lack och dekor består av melamin-indränkt papper. Melamin är en organisk förening som används för att göra produkten tålig. Det är även melaminet som gör att produkterna är vattentåliga. Melaminet är hårt bundet i produkten detta försäkrar man sig om genom att testa produkterna i ett Food Contact Test. (Se Nedan)

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell organisation som jobbar med en märkning, som garanterar ett en träbaserad produkt kommer från en ansvarsfullt brukade skogar. Den visar på ett socialt och miljömässigt ansvar för världens skogar och de människor och djur som lever och arbetar där. FSC´s märke visar vilka produkter som gjorts av virke från certifierad skog.

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes och är en global fristående organisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogstandarder. PEFC tar sin utgångspunkt i det småskaliga familjeskogsbrukets villkor och bygger på nationella certifieringsstandarder som är anpassade till lokala förhållanden, i linje med internationella PEFCs riktlinjer. PEFC garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts enligt krav som ställts för bärkraftigt, naturvårdsanpassat skogsbruk och följer globalt accepterade ISO Guidelines för certifiering.

Food Contact Regulation är ett regelverk inom EU som finns till för att se till att material som används tillsammans med mat, inte släpper ifrån sig ämnen som är farliga eller på annat sätt kan försämra maten. Därför genomförs tester som kallas Food Contact Test. De tester som görs, går ut på att kontrollera att produkten som testas inte släpper ifrån sig några av sina komponenter till maten som skulle kunna vara farligt för hälsan eller påverka maten som serveras på produkten. En produkt som genomgått och fått godkänt på testerna, är därmed säkra att använda tillsammans med mat.

Våra andra produkter

DinStad strävar, så långt det är möjligt, att använda sig av lokala leverantörer till våra produkter.

Vi strävar efter att alltid försöka välja produkter som är miljövänliga och ekologiska.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK