DinStad

Frukostbricka landskapskarta över Gästrikland

189 SEK70 SEK
Frukostbricka landskapskarta över Gästrikland
Klicka på bilden för full storlek

Frukostbricka landskapskarta över Gästrikland

189 SEK70 SEK

Kartan är handritad på kungliga generallantmäterikontoret i slutet av 1600-talet.

Nästan alla svenska landskap är avbildade i provinskartor från denna tid.

Kartorna gavs sedan ut i volymen "Af Kongl. Generallandtmätericontoret utgifna kartor".

Enklast ser du dom dock i Lantmäteriets webbtjänst Historiska kartor.

Landskapskartan över Gästrikland har aktnummer LI/99

(Ovanstående text finns även på baksidan av frukostbrickan)

Strl 27 x 20